Trang chủ > Kiến thức về Hosting > Email Hosting > Hướng dẫn cài đặt Email vào Microsoft Outlook

Hướng dẫn cài đặt Email vào Microsoft Outlook

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT MICROSOFT OUTLOOK TRÊN HỆ THỐNG MAIL HOSTING- NHÂN HÒA

 

- Khởi động chương trình: vào Start->Program->Microsoft Office-> Microsoft Office Outlook

- Nhấp chuột vào Tool -> Email account. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại: 

 

 

 

            Chọn Add a new e-mail account

-          Nhấp chuột vào nút Next: 

 

 

 

            Tích chọn POP3

-          Nhấp chuột vào nút Next: 

 

 

 

 

 

- Điền các thông số trên hộp thoại với thông tin như sau:

·         Your name: Nguyen Van A, ...

·         E-mail address: abc@ten domain ví dụ: duchung@datmoijsc.com.vn

·         Incoming mail server (POP3):103.28.36.187

·         Outgoing mail server (SMTP): 103.28.36.187

- Nhấp chuột vào nút “More settings”. Trên màn hình xuất hiện hộp thoại mới: 

 

·         Chọn tab “Outgoing server”.

·         Tích chọn vào “ My outgoing server (SMTP) requires Authentication

·         Chọn một trong 2 tích chọn bên dưới “Use same settings as my incoming mail server” hoặc “Log on using”. Nếu chọn “Log on using”, điền tên và pass. Nhấp chuột vào “OK

 

 

- Nhấp chuột vào “Next” và nhấp “ Finish”  Kết thúc trình cài đặt.

Khi sử dụng: Trên cử sổ của Microsoft Outlook chọn Send/Receiva, Trên màn hình xuất hiện một hộp thoại để login vào Account mail